2021. április 18., vasárnap

Köpőláda - csodák a házban

 Még mindig a padláson

 Jaj de nagy öröm, hogy megmaradt... Hál a Jó Istennek!


Kőkorsó czin fedélre és víz desztilálló kő - Atyavilág mi lehett ebben a házban

A czin az cin, ami ón, tehát ónfedeles kerámiakorsónak mondanám. A "kő" szerintem így értelmezhető, vagyis kerámiaként, nem a mi hétköznapi fogalmunk szerinti kőként, terméskőként, kőből faragottként, mint a vízszűrőnél volt. 

Köszönet Gábornak! Illetve a leltárban szereplő, de alább olvasható víz desztilálló kő.2021. április 17., szombat

Vörös fenyőből készült macskabagoly odú (42.)

Elkészült a negyvenkettedik macskabagoly odú. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy negyvenöt odú lett legyártva, de hármat valami vandál összetört, így mindig pótolni kell a hiányt!Csodák közül...


 

Egy újabb szépség kell életre


Karatson Gábor bizonyítványa

Köszönöm Bátori Gábor segítségét.

TESTIMONIVM SCHOLASTICUM. - Iskolai bizonyítvány.

 

Nomen, & Cognomen, Aetas, Religio. - (Személy)név, vezetéknév, kor, vallás.

D. Gabriel Karácsony, Annorum 22. R. Catholicus. - 22 éves stb.

 

Gens, seu Natio, Locus Natalis, & Comitatus. - Nemzet vagy nemzetiség, születési helye, és (vár)megye.

Hungarus, Torna, C(omitatus). Veszprimiensis. - Magyar, Torna, Veszprém megye.

 

Pater, vel Tutor, aut Curator, eiusque Conditio, & Habitatio.- Apja, vagy gyámja, vagy gondviselő, annak (?családi) állapota, és lakóhelye.

Mater Rosalia Nobilis, habitat Tornae. - Anyja Rozália, nemes, Tornán lakik.

 

Annus & Schola, quam frequentavit. - Év és iskola, amit látogatott. [Év - kezdés éve? de csak annyi van, hogy „év”.]

1808. Juris in 2dum Annum Auditor. - 1808. másodéves jogi hallgató.

 

In doctrina Religionis. - Hittanban.

Divina frequentavit diligenter. - Szorgalmasan látogatta. [Divina - ?????]

 

In Literis, & Scientiis. - ?Írásban és tudásban. [Nem világos a jelentése.]

Primo Semestri inter 30 Condisc. - Első félévben 30 [társa] között tanult együtt.

Ex Jure priv. Hung. Eminens septimus. - Magyar magánjogból. Jeles, (rangsorban) 7.

E Scient. Politicis. Eminens Octavus. - Politikatudományból. jeles 8.

Secundo Semestri inter 27 Condisc. - Második félévben 27 [társa] között tanult együtt.

Ex Jure Patris. Eminens quintus. - ?hazai jogból. Jeles 5.

E Scient. Polit. Eminens quintus. - Politikatudományból. Jeles, 5.

E Stylo Curiali. Eminens Sextus. - Hivatalos írásmódból. Jeles, 6.

 

In Studio Linguae Hungaricae. - Magyar nyelv tanulásában.

Haec ei nativa est. - ?nem értem pontosan, de olyasmi, hogy az „anyanyelve”.

 

Datum ex Academia Regia Jauriensis. - Dátum a Győri Királyi Akadémiáról.

Anno 1810 Mensis Julii die... - 1810. július 22.

"Josephus Bognár [mpria] J(uris). U(triusque). D(octor). Juris Patrii, et Crim(inalis). Professor ord(inarius). et Juratus Causarum Advocatus."

Bognár József saját kezével, világi és egyházi jog doktora, hazai jog, és büntetőjog rendes professzora, és ügyvéd (=Juratus Causarum Advocatus).

 

Volfgangus Beke [mpr] Scientiar[um] [PolCamProf] - Beke Farkas saját kezével, politikatudományok és váltójog professzora. Egy másik helyen a teljes, akkori címe: Wolfgangus Beke , I. U. Doctor , Scientiarum Politicarum , ac Iuris Cambio-Mercantilis Professor (Juris Cambio-mercentilis=kereskedelmi és váltójog).


2021. április 12., hétfő

Csuszka


 

Raklap


 

Uhu köpet


 

Ha valami barom szétveri az odút told meg eggyel

 Köszi Csankó!Buli van az erdei fenyőfán

 


Fekete Atilla


Szerintem piszok unalmas lehet minden évben madárlistákat állítani, ezért fajokat kergetni szerte az országban. (Da ha már nem lehet repülgetni ide-oda szerte a világban) Szegény örvös rigók, ha idetévednek, jaj nekik. Jobb nagy lábú, kis pocijú csajokat fotózni (is) helyette, vagy mesés -mesterek által épített- boltíveket lesni (is).

Még csak félkész